Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שם הלקוח

VRdrive

אודות הפרויקט

vrdrive
סימולטור במציאות מדומה ולמחשב ללימודי תאוריית נהיגה
הסימולטור מכיל שמונה שיעורים אינטראקטיבים בהם המשתמש עובר על כל חומר לימוד תאוריית הנהיגה האופן סוחף ומשמעותי הרבה יותר מאשר הדרכים המסורתיות של לימודי תאוריית הנהיגה
תחושת הכביש וראיה היקפית של 360 מקנה למשתמש הבנה רחבה יותר של חוקי התנוןעה למינהם.
המערכת מכילה יותר מ300 תרחישים שונים בהם המשתמש אקטיבי ונדרש לענות על שאלות בזמן אמת ולקבל תגובות בהתאם

Videos