Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שם הלקוח

Meuhedet Hero

אודות הפרויקט

מאוחדת גיבורי על
במקרים של שבר ביד והלבשת גבס אצל המטופל, המשתמש יכול להדביק מדבקה מסוגננת על גבי הגבס ובעזרת טכנולוגיית מציאות רבודה להפוך את ידו ליד של גיבור על שיורה לייזר, משנה צבעים ועוד

בעזרת פתרון המוצלח הזה הילדים מתנחמים מעט מהקרה המצער והלא נעים שחוויים.

תכונות וטכנולוגיות

  • טכנולוגיית AR מתקדמת
  • שימוש חדשני ב-AR להקלה על מצב לא נעים 
  • התאמה למכשירים שונים.

Videos

Photos