Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שם הלקוח

IAI - Antenna

אודות הפרויקט

תעשיה אווירית

אנימציה תלת-מימד הוא כלי יעיל להצגה והסבר של תהליכים מסובכים על מכונה קיימת. בעזרת אנימציות הסרטון ייתן תמונה מפורטת ומשמעותית של פרוצדורות מסובכות שונות. הגישה הדינמית הזו משפרת את ההבנה והתקשורת ומהווה משאב יעיל להבנת הפונקציות והמנגנונים של המכונה.

Videos