Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שם הלקוח

Honey Museum

אודות הפרויקט

מוזיאון הדבש - נס ציונה

אפליקציית מציאות רבודה המציגה מודל של כוורת דבורים מבפנים ומבחוץ
בעזרת אנימציה מעניינת, האפליקציה מאפשרת להבין את מבנה הכוורת ותהליך הייצור של הדבש.

תכונות וטכנולוגיות

  • תצוגת מציאות רבודה
  • תוכן למידה
  • תצוגה ריאליסטית של כוורת
  • התאמה למכשירים שונים.

Videos

Photos