Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שם הלקוח

Elbit

אודות הפרויקט

לומדה אינטראקטיבית - אלביט

מודול למידה אינטראקטיבי למחשב בתלת-מימד, מיועד לשיפור מיומנויות בתחום התחזוקה והתפעול של מכונה קיימת. בעזרת כלי הלמידה הזה, המשתמשים יכולים להחשף לשיעורים מקיפים בנוגע לפונקציות, הרכב והפעולה של המכונה. טבע האינטראקטיביות של המודול מאפשר למשתמשים לבצע פעולות סימולציה ולתרגל את הלימודים המעשיים של פעולות התחזוקה. הגישה הפרקטית תומכת ברכישת מיומנויות פרקטיות וידע מעמיק ומבטיחה למשתמשים להיות מוכנים היטב לתפעול ולשמור על המכונה בצורה אפקטיבית.

תכונות וטכנולוגיות

  • לומדה אינטראקטיבית
  • הסברים לקווי בטיחות
  • תרגול פעולות תחזוקה
  • חוויית למידה מעשית
  • רכישת מיומנויות פרקטיות

Videos

Photos