Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שם הלקוח

Bible lands museum

אודות הפרויקט

מוזיאון ארצות המקרא

האפליקציה המתקדמת הזו מייצגת שילוב של טכנולוגיות מציאות רבודה ומציאות מדומה (מציאות משולבת XR) בעזרתן ניתן להמחיש את המראה של מרחבים ותצוגות היסטוריות. המבקרים מועברים אל העבר, לא רק בצורה חזותית אלא גם חווייתית, בעודם נמצאים בתקופות ותצוגות היסטוריות. שילוב של מציאות רבודה ומציאות מדומה מבטיח חווייה מדהימה ורגשות שדומה בצורה קרובה לסטטוס היסטורי והרגשות של המקום ההיסטורי האמיתי. הגישה החדשנית הזו מספקת למשתמשים מפגש דינמי ואותנטי עם ההיסטוריה ונעשית כלי עוצמתי לחינוך, חקירה והערכה של מורשתנו התרבותית.

תכונות וטכנולוגיות

  • מציאות משולבת XR
  • חוויית נסיעה בזמן
  • חקר והערכה
  • התאמה למכשירים שונים.

Photos