Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שם הלקוח

The Jewish Quarter

אודות הפרויקט

הרובע היהודי

אפליקציה מתקדמת בטכנולוגיית מציאות רבודה, המשמשת ככלי ניווט יעיל המוביל בצורה חלקה את המשתמשים דרך יחידות שונות ברובע היהודי, וכמשאב מידע מפורט המספק הסברים מקיפים אודות ההיסטוריה והמאפיינים של כל אזור. חקרו את הרובע היהודי בירושלים בקלות, תקבלו עזרה בניווט ותקבלו מידע עשיר התואם לאזורים שונים בתוך הרובע.

 

תכונות וטכנולוגיות

  • טכנולוגיית AR מתקדמת
  • אפליקציה לתיירים
  • ניווט 
  • הסברים היסטוריים מפורטים
  • תובנות ספציפיות לאזור
  • חקירה ברובע היהודי
  • נקודות עניין (לדוגמא - שירותים ציבוריים)
  • התאמה למכשירים שונים.

Photos