Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שם הלקוח

Mishkenot Sha'ananim

אודות הפרויקט

משכנות שאננים

אפליקציית מציאות רבודה שפותחה עבור הקרן לירושלים באתר המורשת משכנות שאננים.
המטרה הייתה להציג בצורה ברורה את תהליך טחינת הקמח כפי שנעשה  במאה ה- 19. מציאות רבודה היא הפלטפורמה המושלמת להצגת התהליך הזה. בהגעה לאתר המורשת בפועל, המבקרים יכולים להשתמש במצלמות הטלפון הנייד שלהם כדי לראות את המייצג בטכנולוגיית מציאות רבודה.

 

תכונות וטכנולוגיות

  • טכנולוגיית AR מתקדמת
  • המחשה של תהליך ההיסטוריה
  • מצגת של טחינת דגן היסטורית
  • חוויית השקפת עולם מוקפת ממבטים במאה ה- 19
  • תאימות למכשירים שונים.

Videos

Photos