Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שם הלקוח

B-Side

אודות הפרויקט

בי סייד
בשותפות עם האקדמיה לאמנויות ועיצוב ׳בצלאל׳ בירושלים.

אפליקציית מציאות רבודה המתלבשת על תערוכה קיימת במוזיאון ישראל.
האפליקציה מוסיפה שכבת טכנולוגיה במציאות רבודה ליצירות אמנות המוצגות על הקירות המוזיאון ובכך מספרים סיפור אחר לחלוטין וכל זאת על תערוכה קיימת.

 

תכונות וטכנולוגיות

  • תכונות וטכנולוגיות
  • אינטגרציה אימרסיבית של טכנולוגיית מציאות רבודה
  • חקר אמנות אינטראקטיבי
  • חיבור בין אמנות לטכנולוגיה
  • הרחבות דיגיטליות לאמנות
  • התאמה למכשירים שונים

 

Photos