Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שם הלקוח

Feeel

אודות הפרויקט

פיל

מערכת Feeel מאפשרת למשתמשים להתחבר לקסם הייחודי של מקומות אירוח, אירועים ועוד.
ככלי יחיד במגזר מכירות האירוח, Feeel מציגה כלי חדשני המאפשר למשתמשים לסייר ולחוות בתי מלון וארועים בסביבה מדומה הקרובה ביותר למציאות.
חוויית הסיור המקוונת עוברת מעבר לגבולות גאוגרפיים ומעצימה למשתמשים לקבל החלטות מושכלות על בתי מלון ואירועים מכל פינה בעולם. 

תכונות וטכנולוגיות

  • סביבת מציאות מדומה 
  • נגישות גלובלית דרך שרת נתונים
  • סיורים וירטואליים
  • סביבות משתמש דינמית
  • התאמה אישית מותאמת
  • בקרת ניהול ותמיכה
  • כלי מכירות בתחום האירוח 

Videos

Photos