Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מדיניות פרטיות

תקנון פרטיות זה מספק הנחיות ומדיניות הקשורות לאוסף, השימוש והגיבורת של נתונים אישיים באתר האינטרנט של אפיריה (להלן “האתר”). אנא קרא את המדיניות הזו בקפידה כדי להבין את השימוש הנכון של המידע האישי והזכויות שלך כמשתמש באתר.

איסוף מידע אישי: אפיריה עשויה לאסוף מידע אישי ממך כאשר אתה משתמש באתר או כאשר אתה מתקשר איתנו בדרך אחרת. המידע האישי שאנו עשוים לאסוף עשוי לכלול את שמך, כתובת הדוא”ל שלך, מספר הטלפון ופרטים נוספים הקשורים לשירותים שאתה מבקש או לתהליכי העסק שלך.

שימוש במידע אישי: אנו משתמשים במידע האישי שאנו אוספים כדי לספק את השירותים והתמיכה הרלוונטיים בקשרך עם עפר אפיריה. המידע האישי שאנו אוספים יכול לשמש למטרות כגון העברת מידע חדשות ועדכונים, מענה על שאלותיך ובקשותיך, ושיפור השירותים והמוצרים שלנו.

חשיפת מידע לצדדים שלישיים: אנו לא מחליפים או מחשיפים מידע אישי לצדדים שלישיים, למעט במקרים בהם אנו רשאים לפי דין או כאשר יש לנו את הסיכוי הוגן שזה יהיה דרוש למען הגנת זכויותינו, תקנות ומשפטי עם יחד עם זאת אנו לוקחים את הזמנים הנחוצים כדי להבטיח את הגנת המידע האישי שלך.

אבטחת מידע: אפיריה מתחייבת להגן על המידע האישי שלך מפני אובדן, גילוי לא מורשה או שינוי לא מורשה. אנו מבצעים את הגנות אבטחת המידע הנדרשות בהתאם למדיניות הפניה ואנו נמשיך לשפר ולעדכן את האמצעים הטכנולוגיים כדי להבטיח את האבטחה המתאימה של המידע האישי.

זכויות המשתמש: במסגרת תקנון זה, אתה מקבל את הזכות לבקש גישה, תיקון, מחיקה או הגבלת שימוש במידע האישי שאנו אוספים עליך. אתה רשאי גם לשנות או לעדכן את המידע האישי שלך על ידי פנייה אלינו בדרך של יצירת קשר עם צוות התמיכה שלנו.

עדכונים לתקנון פרטיות:אפיריה רשאית לעדכן את תקנון הפרטיות הזה מעת לעת. נוסף לכך, נודיע לך במקרים בהם יתבצעו שינויים משמעותיים במדיניות הפרטיות שלנו על ידי פרסום הודעה ברורה באתר או באמצעות דואר אלקטרוני.

אנא שים לב שתקנון הפרטיות הזה מהווה גרסה תקפה ונכונה מהתאריך המצוין למעלה ויוכל להיעדר שינויים מאודקים שיוכלו להתעדכן מעת לעת. אנו ממליצים לך לבדוק תדירות את תקנון הפרטיות כדי להיות מעודכן לגבי הגרסה המועדפת עליך.

אם יש לך שאלות נוספות או ברצונך לקבל מידע נוסף, אנא אל תהסס ליצור איתנו קשר.